Sikidocommerce shipping zones

SKDSoftware Dev Team

Plugin hỗ trợ toàn diện giao vận tại Việt Nam cho Sikido Commerce cart. Khách hàng chủ động chọn đơn vị giao vận và các gói giao vận tuỳ theo hầu bao của mình, việc này tạo sự tin tưởng cho người mua vì công khai chi phí ship giúp tăng tỉ lệ đặt hàng cho quản trị shop.

 

Information

2.0.0

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

14/09/2019

UPDATE hỗ trợ phiên bản cms 3.0.0

UPDATE hỗ trợ phiên bản sikidocommerce cart 2.4

26/05/2019

UPDATE hỗ trợ phiên bản cms 2.3.0

 

26/05/2019

Initial release