Sikidocommerce quick view

SKDSoftware Dev Team

Mọi người càng bị thu hút bởi những gì họ có thể thấy rõ ràng. Và thông thường các danh sách sản phẩm cổ điển không đủ để hiểu giá trị thực của sản phẩm. Đó là khi xem nhanh thành công! Khách hàng của bạn sẽ được tự do tìm kiếm một cách tốt hơn các sản phẩm của bạn, đọc cũng là một mô tả nhỏ với tất cả các tính năng và phẩm chất quan trọng nhất mà bạn muốn gạch dưới. 

 
 

Information

1.1.0

05/06/2020

2.2.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

26/05/2019

FIX lỗi trùng biến với plugin Sikidocommerce cart

 

26/05/2019

Initial release