Sikidocommerce option image

SKDSoftware Dev Team

 

 

Information

1.1.1

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

01/12/2019

Fix lỗi function woocommerce phiên bản củ
Fix lỗi không load được thư viện ảnh
ADD chức năng xóa ảnh biến thể, option khi cần

26/05/2019

UPDATE hỗ trợ phiên bản cms 2.2 trở lên.

 

26/05/2019

Initial release