Rating Star

SKDSoftware Dev Team

Với ứng dụng Rating Star, bạn có thể thu được nhiều đánh giá hơn bất kì một cách thức nào khác. Chúng đã được duyệt kỹ lưỡng trước khi được hiển thị trên website của bạn

 

Information

2.0.1

05/06/2020

2.5.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

04/06/2020

- UPDATE giao diện đánh giá

- Add bình luận đánh giá.

- Fix lỗi bảo mật khi đánh giá.

- Fix lỗi không trừ số sao khi xóa đánh giá.

- Fix lỗi không trừ hoặc cộng số sao khi bật tắt đánh giá.

 

27/05/2019

ADD đánh giá bài viết.

 

27/05/2019

UPDATE giao diện đánh giá

 

27/05/2019

Initial release