Product Filters

SKDSoftware Dev Team

Nếu bạn kiểm tra bất kỳ cửa hàng thương mại điện tử yêu thích nào như Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn lọc trong bất kỳ sản phẩm nào để bạn chọn một cửa hàng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Ví dụ: nếu bạn kiểm tra bất kỳ sản phẩm nào trong Amazon, bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn để tinh chỉnh bằng trong thanh bên trái của chúng như bộ lọc theo xếp hạng, giá, giảm giá, nhãn hiệu, người bán, v.v.

Đây là ví dụ tốt nhất cho bộ lọc Sản phẩm. Nó dễ dàng cung cấp cho khách hàng bộ lọc và nhanh chóng tìm thấy sản phẩm họ đang tìm kiếm thay vì tìm kiếm sản phẩm trong một thời gian rất dài chỉ để thấy rằng sản phẩm của họ không phù hợp với nhu cầu của họ.

 

Bạn có thể lọc mọi sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc, chủng loại. Họ cũng có một số tùy chọn lọc bổ sung như ngày xuất bản, số bán hàng, thứ tự chữ cái, v.v.

 

Có nhiều bố cục bạn có thể chọn từ đó sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

 

Bạn có thể bao gồm một thanh trượt cho Bộ lọc theo giá.

 

Bạn có thể sắp xếp bộ lọc tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo các sản phẩm có trong bộ lọc đó.

Information

1.0.0

05/06/2020

3.0.5

Siêu Kinh Doanh

Changelog

09/01/2020

Initial release