Payment Paypal

SKDSoftware Dev Team

Vì sự phổ biến toàn cầu của PayPal, nên nó là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thông dụng hỗ trợ tốt cho những giao dịch của khách nước ngoài hay việc thanh toán qua thẻ quốc tế đảm bảo an toàn.

PayPal chấp nhận thanh toán thông qua Credit Card, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc số dư tại tài khoản PayPal

Lưu ý: Nhà bán hàng sẽ bị tính phí giao dịch mỗi lần khách mua hàng thực hiện giao dịch mua hàng sử dụng PayPal.

Information

1.0.0

13/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

02/02/2020

Initial release