Payment Online

SKDSoftware Dev Team

Tùy vào mô hình kinh doanh, bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho website để người mua dễ dàng mua hàng như: thanh toán khi giao hàng, thanh toán online, thanh toán bằng thẻ quốc tế ... . Bạn cũng có thể thêm phương thức thanh toán online (trực tuyến) qua cổng Paypal để phục vụ các đơn hàng của khách nước ngoài hay muốn thanh toán thẻ quốc tế đảm bảo an toàn.

Để thêm phương thức thanh toán Ngân lượng cho website, bạn cần thực hiện theo 3 bước sau:
1. Đăng ký tài khoản Ngân lượng
2. Chứng thực tài khoản Ngân lượng 
3. Kích hoạt phương thức thanh toán Ngân lượng cho website

 

Information

1.0.0

13/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

27/05/2019

Initial release