Generate Form Register

SKDSoftware Dev Team

Trải nghiệm người dùng nhanh nhất và nhanh nhất

Chỉ cần một cú nhấp chuột và toàn bộ biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng để được triển khai! Tạo các biểu mẫu tiêu chuẩn công nghiệp một cách nhanh chóng với các mẫu tùy chỉnh được xác định trước của chúng tôi để lựa chọn.
 

Quản lý thông tin

Xem, quản lý và xuất tất cả dữ liệu gửi được lưu trữ thông qua biểu mẫu của bạn. Chúng tôi tin rằng bạn nên sở hữu tất cả - như nghĩa đen!

Information

1.0.1

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

17/12/2019

- Fix lỗi không hiện dữ liệu ở table admin

13/12/2019

Initial release