Couponwheel

SKDSoftware Dev Team

Coupon Wheel là một ứng dụng vui nhộn hoạt động đơn giản theo cách thức hiện ra khung vòng quay cho khách hàng chơi và nhận mã giảm giá, giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, đồng thời thu thập email và sử dụng cho các chương trình marketing khác.

Nhà bán hàng có thể thu thập email khách hàng và gửi email tiếp thị.

Coupon Wheel hiển thị ở mọi nơi trên trang website của bạn.

Coupon Wheel được phát triển tuân theo các chính sách của Google và GDPR. 

Coupon Wheel hoạt động rất đơn giản.

  1. Nhà bán hàng cấu hình các mã giảm giá, thời gian hiển thị trong Trang quản trị ứng dụng Coupon Wheel.
  2. Khi Khách mau hàng truy cập website, vòng quay sẽ xuất hiện theo thời gian cấu hình,
  3. Khách mua hàng nhập email, quay và sẽ nhận được mã giảm giá ngẫu nhiên.
  4. Khách mau hàng sử dụng mã giảm giá này trong trang thanh toán khi mua hàng.

Information

1.0.0

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

02/02/2020

Initial release