Contact Mobile Icon

SKDSoftware Dev Team

 

 

Information

2.1.0

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

25/08/2019

UPDATE giao diện phiên phù hợp cms 3.0.0

26/05/2019

UPDATE core phiên bản mới

UPDATE chức năng mới

FIX icon bị mất hình.

 

26/05/2019

Initial release